1 september 2016 förvärvade Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) fastigheterna på Mossgatan 101-163 som ägdes av Ruds Gård Fastigheter. I och med försäljningen bytte Ruds Gård Fastigheter namn till Capriga.

Ni som är hyresgäster på Kungsgatan/Östra kyrkogatan hänvisas till capriga.se

Ni som är hyresgäster på Mossgatan 101-163 hänvisas till sbbnorden.se